MW Administratie | liquiditeitsbegrotingen

Liquiditeitsbegrotingen

Een financieel plan opstellen is eigenlijk het vertalen van een commercieel plan naar cijfers.

* Liquiditeitsbegroting
Met name de banken vragen steeds vaker naar een liquiditeitsbegroting als aanvulling op de jaarrekening.

De liquiditeitsbegroting is een overzicht van de te verwachten ontvangsten en uitgaven in een bepaalde periode, waardoor u inzicht krijgt in uw kas- en banksaldi en eventuele tekorten of overschotten. Bij een eventueel tekort kunt u dan tijdig maatregelen nemen.

* Investeringsbegroting
Hoe verwacht u de investering terug te verdienen en daarbij tevens voldoende te reserveren voor een eventuele vervanging van het bedrijfsmiddel.


Graag stel ik voor u bovenstaande begrotingen op al dan niet als aanvulling op uw ondernemersplan.

 

Contact

Adres: Dijkhuizen 12,
7961 AK Ruinerwold
Telefoon: 06-46007081
Fax: 0522-482554

info@mwadministratie.nl
KvK nummer: 51695693
Banknummer: 1599.35.342

© 2022 - MW Administratie & advies - alle rechten voorbehouden